Звіти

Фінансовий звіт за 2017 рік

Баланс

Звіт аудитора

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Інформація про виплати іншим клубам та посередникам

Фінансовий звіт за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансовий результат

Звіт про фінансовий стан

Інформація про виплати іншим клубам та посередникам

Звiт незалежного аудитора

Фінансовий звіт за 2020 рік

Звіт аудитора

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про сукупний дохід

Звіт про фінансовий стан

Інформація про виплати іншим клубам та посередникам

Фінансовий звіт за 2021 рік

Звіт про фінансовий стан

Звіт про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів

Інформація про виплати іншим клубам та посередникам

Партнери